EU projekti

NAZIV KORISNIKA:
ULOLA d.o.o.

NAZIV PROJEKTA:
Certifikacijom kozmetičkih proizvoda tvrtke ULOLA d.o.o. do novih tržišta

OPIS PROJEKTA:
Svrha projekta „Certifikacijom kozmetičkih proizvoda tvrtke ULOLA d.o.o. do novih tržišta“ je doprinijeti jačanju konkurentnosti tvrtke ULOLA d.o.o. primjenom normi kojima se dokazuje kvaliteta, sigurnost i pouzdanost vlastitih proizvoda. Provedbom projekta tvrtka je predvidjela za neke proizvode iz proizvodnog programa ishoditi sljedeće certifikate:

 1. IZVJEŠĆE O SIGURNOSTI KOZMETIČKOG PROIZVODA
  (Siguran kozmetički proizvod – SAFETY ASSESSMENT; zahtjevi su propisani Uredbom br. 1223/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima)
 2. NaTrue certifikat
  Provedene aktivnosti omogućit će proširenje suradnje s postojećim kupcima na domaćem i stranom tržištu, te će tvrtka osvajati i nove kupce i izlaziti na nova ciljna tržišta.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI:

 • Ocjenom sukladnosti proizvoda s unaprijed definiranim normama dokazati kvalitetu, sigurnost i pouzdanost
  vlastitih proizvoda
 • Ojačati tržišnu poziciju tvrtke na postojećim i novim inozemnim ciljanim tržištima
 • Doprinijeti jačanju sposobnosti hrvatskog gospodarstva za pristup novim tržištima

 

Ukupna vrijednost projekta: 103.923,26 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 62.167,81 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 02.12.2019. – 02.11.2020.

KONTAKT OSOBA:
Gordan Gudelj
gordan.gudelj@ulola.com
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke ULOLA d.o.o.
Dodatne informacije: http://www.strukturnifondovi.hr/